V25

V25 är en beprövad och tillförlitlig kran med räckvidd upp till 12 meter. Kan monteras på lastbilar för lastning av timmer eller användas i ett stationärt utförande på sågverk och återvinningsstationer.