Montagesats för hytt på kran

<< Hytt

643507
Bultsats M24, 4x500 mm, 4x600 mm.
V10 

635506
Bultsats M24, 12x1000 mm.
V25 

662450
Bultsats M24, 18x1000 mm (om stödbensbrygga).
V25